BOHEMIA FR SYSTEMS
spol. s r.o.
Kydlinovská 161/27
HRADEC KRÁLOVÉ
tel.: 495 212 802
e-mail: infopluvitec.cz


Tématické odkazy:
STAMACO


Reklamní partner:

 

TECHNICKÝ SERVIS PROSPEKTY CERTIFIKACE DOPRAVA OBCHODNÍ DOKUMENTY

ZKUŠEBNICTVÍ, CERTIFIKACE

Neustálá kontrola jakosti celého výrobního procesu je tvořena již výběrem kvalitních surovin a současně jejich nutnými a přísnými laboratorními zkouškami. Celý výrobní proces je v jednotlivých krocích průběžně diagnostikován a vyhodnocován. Celý proces až po hotový produkt špičkové úrovně splňuje již od roku 1997 přísná kriteria ISO 9001. Vysoký standard kvality je výsledkem intenzivní výzkumné činnosti a cílevědomé vývojové práce pracovníků z PLUVITECu.

Výsledkem vývoje jsou neustále přibývající nové výrobní řady produktů navazující na tradiční sortiment produktů APP a SBS. Jedná se postupně např. o:

  • vyjímečnou SBS řadu TECH s polyolefiny
  • jedinečnou elastoplastomerní řadu IPERTEC - OVERTEC
  • řadu sofistikovaných duálních membrán PLURA
  • řadu sofistikovaných membrán PRATIKO za studena lepených do tmelů a emulzí
  • postupně vyvíjené a atestované speciální produkty (pro vegetační střešní pláště, stř. pláště se zvýšenou požární odolností, jednovrstvé izolační systémy, izolace pro šikmé střechy atd.).

Dovozce - centrální obchodní zastoupení v Hradci Králové průběžně zabezpečuje nezbytné legislativní podklady v ČR distribuovaných produktů. Jedná se především o komplexní i dílčí podklady:

TAZÚS Praha pob. Předměřice n/Labem - AO 204 - 0500
- certifikáty - stavebně technická osvědčení (event. dotčené protokoly)
SZÚ Praha
- vyjádření zdravotní nezávadnosti bitumen. pásů
ČVUT Praha - Fakulta stavební - OL 124
- protokoly součinitele difúze radonu v izolacích PLUVITEC
SILMOS Praha, Min. dopravy a spojů , ŘSD ČR Praha
- schválení izolačních systémů s použitím pásů IPERTEC (MAXITEC)
PAVÚS a.s. Praha - AO 216
- posudky PAVÚS, požárně klasifikační osvědčení a jejich prodloužení

Kromě výše uvedených legislativních podkladů zajišťuje dovozce systém jakosti v souladu s požadavky § 5, odst. 2c (nařízení vlády č. 178/97 Sb. ve znění NV 81/99 Sb).Nad certifikovanými výrobky je periodicky zajišťován dohled autorizovanou osobou (TZÚS Praha - pob. Předměřice n/L).

Dovozce si sám u autorizované osoby zabezpečuje průběžné kvalitativní kontroly jakosti i zkoušky vybraných vzorků a jejich vybraných jednotlivých parametrů.

Autorizovanou osobou dovozce zabezpečuje i servisní posuzování specializovaných problémů (odtrhové a tahové zkoušky, měření vlhkostních režimů apod.).