BOHEMIA FR SYSTEMS
spol. s r.o.
Kydlinovská 161/27
HRADEC KRÁLOVÉ
tel.: 495 212 802
e-mail: infopluvitec.cz


Tématické odkazy:
STAMACO


Reklamní partner:

 

DOKUMENTY, CERTIFIKÁTY

Prohlášení o vlastnostech Prohlášení o shodě - asfaltové pásy Prohlášení o shodě - fólie  
Asfaltové pásy PLUVITEC, fólie DANOPOL.
 
SGS: Strana 1 Strana 2  
Certifikáty výrobků PLUVITEC dle EN
 
INTRON Certificatie B.V.: Strana 1 Strana 2  
Certifikáty výrobků PLUVITEC dle EN
 
Certifikát: Strana 1 Strana 2  
Certifikát k provádění zkoušek pásů ve výrobním závodě.
 
Certifikát: Strana 1 Strana 2  
Asfaltované pásy - soubor výrobků PLUVITEC
 
Certifikát: Strana 1 Strana 2  
Asfaltované pásy IPERTEC
 
Certifikát: Strana 1    
Asfaltované pásy IPERTEC T 500, IPERTEC SV 800
 
Certifikát: Strana 1 Strana 2  
Kompletizované tepelně izolační dílce PLUVITHERM 20 P3, PLUVITHERM 25 P3,
PLUVITHERM 25 V3
 
Protokol o zkoušce: Strana 1 Strana 2  
Součinitel difúze radonu v izolaci PLUVITEC STANDARDTEC P4 zjištěný podle metodiky K124/02/95
 
Protokol o zkoušce: Strana 1 Strana 2  
Součinitel difúze radonu v izolaci PLUVITEC TECH 1000 P4 zjištěný podle metodiky K124/02/95
 
Protokol o zkoušce: Strana 1    
Součinitel difúze radonu v izolaci PLUVITEC TECH 1000 G200 4,0  zjištěný podle metodiky K124/02/95
 
Protokol o zkoušce: Strana 1 Strana 2  
Součinitel difúze radonu v izolaci PLUVITEC BARRIERA VAPORE 3-4 zjištěný podle metodiky K124/02/95
 
PAVUS  - rozšířená aplikace výsledků zkoušek: Protokol    
Posouzení asfaltových pásů PLUVITEC z hlediska chování při působení vnějšího požáru a reakce na oheň.
 
PAVUS  - Protokol o klasifikaci PK5-01-07-037-C-0: Protokol    
Chování střech při vnějším působení požáru - skladba asfaltových pásů na pěnovém polystyrenu EPS 100 S stabil.
 
PAVUS  - Střešní plášť s klasifikací Broof (t3): Protokol    
Posouzení střešních plášťů z hlediska chování střech při působení vnějšího požáru.
 
PAVUS  - Protokol o klasifikaci PRA5-03-14-901-C-0: Protokol    
Střechy a střešní krytiny vystavené působení vnějšího požáru dle ČSN P CEN/TS 16459:2014
 
PAVUS  - Protokol o klasifikaci DANOPOL Broof(t3) Protokol    
Protokol o klasifikaci střech vystavených působení vnějšího požáru - hydroizolační fólie DANOPOL HS.
 
Výskyt metanu: Strana 1    
Vyjádření k použití hydroizolačních pásů TECH 1000 P, TECH 1000 G a MAXITEC P VIADUCT v prostředí s výskytem metanu.
 
Propustnos pásů pro metan: Protokol TECH 1000 Protokol 2x TECH 1000 Protokol pro MAXITEC VIADUCTS
Stanovení propustnosti pásů TECH 1000 a MAXITEC VIADUCTS pro plyny.
 
Schválení-mosty 1: Strana 1    
Izolační systémy s použitím pásů IPERTEC 40 PA a MAXITEC P (SILMOS)
 
Schválení-mosty 2: Strana 1 Strana 2 Strana 3
Izolační systémy s pásy IPERTEC 40 PA, MAXITEC P (MINISTERSTVO DOPRAVY)
 
9001 Strana 1    

 
EKOKOM Strana 1    

 
Bezpečnostní list Strana 1    
 

Jednotlivé dokumenty a certifikáty si je možno vyžádat na kontaktní adrese centrály či u obchodních partnerů v příslušných regionech.