BOHEMIA FR SYSTEMS
spol. s r.o.
Kydlinovská 161/27
HRADEC KRÁLOVÉ
tel.: 495 212 802
e-mail: infopluvitec.cz


Tématické odkazy:
STAMACO


Reklamní partner:

 

sPECIALtec

popis výrobku: Jedná se o kvalitní nadstandardní modifikovaný pás s výbornými technickými vlastnostmi vyrobený ze směsi na bázi destilovaného bitumenu. Pás je armován skelnou tkaninou (var. G 200) či skelným rounem (var. V 60).

použití: Pro speciálně určené typy konstrukcí - materiál (V 60 i G 200) je zvlášť vhodný pro izolace spodních staveb, a (var. G 200) i jako tlaková izolace spodních staveb a jako podkladní izolace šikmých a plochých střech s vysokou pevností a rozměrovou stabilitou. Oproti standardním oxidovaným materiálům vykazuje řada specialtec vyšší tepelnou stabilitu, flexibilitu a vyšší odolnost oproti UV záření.
Vrchní vrstva je kryta jemným mastkem (pískem), alt. u varianty G 200 RAW hrubým pískem. Spodní povrch je opatřen speciálním spalným PE filmem s montážním potiskem tajícím při natavování. Pod roztátým PE filmem při aplikaci vzniká táním vzorovaného spodního líce povrch umožňující difúzi par, současně omezující tvorbu puchýřů a při aplikaci snižující spotřebu plynu.

technické vlastnosti

jedn

g 200 s 40
RAW

v 60 s 35

BAR.VAPORE

povrchová úprava

 

mastek

mastek

mastek

Výztužná vložka – typ

 

sklo - tkanina

sklo - rouno

AL - sklo

tloušŤka                  (EN 1849-1)

mm

4,0

3,5

3,0      4,0

nominální váha    (EN 1849-1)

kg/m2

5.3

3.8

3,5      4,5

pevnost v tahu     (EN 12311-1)

 

 

 

 

- podél

N/5 cm

1200

350

450

- napříč

N/5 cm

1200

200

350

prodloužení         (EN 12311-1)

 

 

 

 

- podélné

%

4

1

3

- příčné

%

4

1

3

rozměrová stabilita

%

vynikající

vynikající

vynikající

pevnost proti protržení               (EN 12310-1)

N/5 cm

200/200

70/70

 

ohyb pásu za studena                    (EN 1109)

° c

-5

-5

0

TEPELNá ROZMěROVá STABILITA       (EN 1107-1)

° c

+ 120

+ 120

+ 120

PERMEABILITA

H/m

 

 

1 500 000