BOHEMIA FR SYSTEMS
spol. s r.o.
Kydlinovská 161/27
HRADEC KRÁLOVÉ
tel.: 495 212 802
e-mail: infopluvitec.cz


Tématické odkazy:
STAMACO


Reklamní partner:

 

SKLADBY HYDROIZOLACÍ

SKLADBA 20

vegetační vrstva (extenzivní či intenzivní)
filtrační vrstva - geotextilie
hydroakumulační vrstva - LIAPOR CS
speciální perforovaná nopová fólie
PLUVITEC ANTIRADICE 4,0 mm
TECH 1000 G 200 4,0 kg/m2
IPERTEC V / FORATO
penetrační nátěr - PRIMERTEC

PODKLAD: dostatečně staticky únosný podklad nosné stropní (střešní) konstrukce