BOHEMIA FR SYSTEMS
spol. s r.o.
Kydlinovská 161/27
HRADEC KRÁLOVÉ
tel.: 495 212 802
e-mail: infopluvitec.cz


Tématické odkazy:
STAMACO


Reklamní partner:

 

SKLADBY HYDROIZOLACÍ

SKLADBA 16

TECH 5000 PA 5mm (TECH 5000 PA 5,5 kg/m2)
- mechanicky ukotveno v přesazích
separační geotextilie

PODKLAD: lokálně, částečně porušená stávající hydroizolace 
POZNÁMKA! při silném poškození hydroizolace je nutno zvážit variantu kompletní demontáže původního souvrství, případně oživení povrchu penetrací nebo plamenem