BOHEMIA FR SYSTEMS
spol. s r.o.
Kydlinovská 161/27
HRADEC KRÁLOVÉ
tel.: 495 212 802
e-mail: infopluvitec.cz


Tématické odkazy:
STAMACO


Reklamní partner:

 

SKLADBY HYDROIZOLACÍ

SKLADBA 6

TECH 3000 PA 5,0 kg/m2 (TECH 500 PA 5,5 kg/m2) kompletizovaný dílec PLUVITHERM
parozábrana:
TECH 1000 BARRIERA VAPORE 4,0 kg/m2
(SPECIALTEC BARRIERA VAPORE 3,0 mm)

PODKLAD: kompletizovaný tepelně izolační dílec PLUVITHERM (deskový nebo lamelový) ze stabilizovaného samozhášivého expandovaného polystyrenu