BOHEMIA FR SYSTEMS
spol. s r.o.
Kydlinovská 161/27
HRADEC KRÁLOVÉ
tel.: 495 212 802
e-mail: infopluvitec.cz


Tématické odkazy:
STAMACO


Reklamní partner:

 

PLURA® R

Nová technologie pro obnovu starých hydroizolačních vrstev

PLURA R je zdokonalený výrobek z řady PLURA (kompozitní pásy) uvádějící na trh revoluční složení a aplikační technologii. PLURA R má dvě různé asfaltové hmoty specificky navržené pro obnovu starých hydroizolačních vrstev.

složení výrobku 

Hydroizolační hmota nad nosnou vložkou obsahuje destilovaný asfalt a elasto-plastomerní polymery, kdežto hmota pod nosnou vložkou obsahuje destilovaný asfalt a speciální polymery, které zaručují vynikající soudržnost a zpracovatelnost. 

Zvláštní, specificky navržený hydroizolační pás, se používá k vytvoření vrchní izolační vrstvy, dokonale soudržné s podkladem.

Hydroizolační hmota na horním povrchu má vynikající odolnost vůči stárnutí, ohebnost za chladu a odolnost vůči teplu, kdežto směs na spodní straně má vynikající ohebnost za chladu, přilnavost ke všem druhům podkladu - a to obzvláště ke starým hydroizolačním vrstvám, dokonce i k těm, které jsou chráněny břidlicovým posypem. 

Oblast použití 

PLURA R byl navržený pro obnovu a sanace starých hydroizolačních vrstev, obzvláště těch, které jsou chráněné drcenou břidlicí, a to díky jeho vynikajícím charakteristikám přilnavosti a zpracovatelnosti. PLURA R může být použitý na plochých i šikmých střechách v závislosti na potřebách projektanta a provádějící firmy.

 

Výhody technologie PLURA R

PLURA R přináší řadu výhod ve srovnání s tradičními technologiemi renovací starých hydroizolačních vrstev s břidlicovým nebo s minerálním posypem.

  • Vyšší bezpečnost práce, protože není třeba používat horký roztavený asfalt na překrytí starého břidlicového posypu.

  • Možnost obnovy šikmých střech, na které je obtížné aplikovat horký asfalt.

  • Vyšší rychlost pokládky díky speciálnímu složení hmoty na spodní straně pásu.

  • Rychlejší pokládka, protože není nutné připravovat podklad jako při použití tradičního systému.

  • Vytvoření bezpečně uzavřené vrstvy s ověřenou účinností díky výjimečné přilnavosti pásu PLURA R ke starým vrstvám.

  • Značná finanční úspora díky tomu, že se nemusí použít horký asfalt, penetrační nátěr, nebo nějaký jiný produkt na překrytí břidlicového posypu staré vrstvy.

Instrukce pro pokládku

Odstranit napadané listí, smetí, kamínky, volné břidlicové šupiny atd. z povrchu staré vrstvy.

PLURA R musí být kladený paralelně s předchozí starou vrstvou. Ubezpečte se, že rozvinuté pásy překrývají staré podélné přesahy.

Vzhledem k zvláštnímu použití produktu, musí být tento pás plnoplošně natavený na předchozí vrstvu. Všechny navazující detaily (atiky, vyčnívající části, atd.) a místa se změnou sklonu musí být také úplně spojeny. Podélné a příčné spoje pásů se musí vzájemně překrývat přinejmenším o 10 cm, resp. 15 cm.

Jestliže se na staré vrstvě nacházejí nějaké boule, je vhodné je křižně prořezat a osadit na tato místa aerátory pro vysušení vlhkosti, která může být uzavřená pod starou vrstvou.

 

Obecná doporučení

Aby bylo nejlépe využito technických charakteristik pásu typu PLURA R a byla garantovaná maximální spolehlivost a dlouhá životnost hydroizolační skladby, musí být dodrženo několik jednoduchých základních pravidel:

  • Řiďte se údaji v technickém listě dodávaným s výrobkem. Pokrývaný povrch musí být suchý, čistý a zbavený volných částeček.

  • Pokládaný povrch nesmí mít žádné prohlubně, aby se v nich  netvořily kaluže, a musí mít sklon, který zaručuje odtok dešťové vody.

  • Jestliže se pás aplikuje na svislé plochy s výškou větší než 2 metry, nebo na podklad s vysokým sklonem (větším než 20 %), je třeba pás mechanicky kotvit, a to i v příčném spoji na honím konci pásu, a kotvy překrýt natavením sousedního pásu.

PLURA® je registrovaná ochranná známka firmy PLUVITEC®