BOHEMIA FR SYSTEMS
spol. s r.o.
Kydlinovská 161/27
HRADEC KRÁLOVÉ
tel.: 495 212 802
e-mail: infopluvitec.cz


Tématické odkazy:
STAMACO


Reklamní partner:

 

PLURA THERMO AD

POPIS VÝROBKU: Výrobek vyjímečné řady PLURA patří mezi světově ojedinělé, sofistikované produkty v oboru hydroizolací, se špičkovými parametry a vlastnostmi. Je vyroben ze směsi na bázi destilovaného bitumenu a příměsi SBS. Pás obsahuje speciální polymery tvořící tepelně aktivovatelnou úpravu spodního líce produktu. Je armován polyesterovým kompozitním mechanicky odolným rounem (var. P), rozměrově stabilním skelným rounem (var. V) či skelnou tkaninou (var. G).

použití: Výrobek je vhodný pro řešení hydroizolací speciálních konstrukcí a objektů s minimální spotřebou plynu při aktivaci vlastního pásu se současným alternativním tavením pásu krycího v hydroizolačním souvrství. Je určen též ke kompletaci tepelně izolačních EPS dílců (ve všech variantách). Vrchní vrstva pásu je tvořena spalným PE – filmem, spodní líc pak tepelně aktivovatelným filmem chráněným snímatelnou PE fólií.

technické vlastnosti

jedn.

P

V

G 200

VAP.BAR.

povrchová úprava

 

PE

PE

PE (alt. písek)

PE

Výztužná vložka – typ

 

pes-COMPOSIT

sklo-rouno

sklo-TKAN.

sklo + alU

tloušŤka                 (EN 1849-1)

mm

2,5

2,5

  2,5   3,0   4,0

2,5

nominální váha                 (EN 1849-1)

kg/m2

~3,0_

~3,0_

~2,8 ~3,5 ~4,6

~3,0_

pevnost v tahu                    (EN 12311-1)

 

 

 

 

 

- podél

N/5 cm

400

300

1 200

400

- napříč

N/5 cm

300

200

1 200

300

prodloužení          (EN 12311-1)

 

 

 

 

 

- podélné

%

35

2

5

4

- příčné

%

35

2

5

4

rozměrová stabilita

%

±  0,3     ±  0,3

-

-

±  0,5     ±  0,5

pevnost proti protržení  (EN 12310-1)

N/5 cm

140/140

80/80

200/200

90/90

permeabilita

m

 

 

 

1 500 000

fraas bod zlomu

° c

- 30

- 30

- 30

- 30

ohyb směsi za studena

° c

- 25

- 25

- 25

- 25

ohyb pásu za studena  (EN 1109)

° c

- 15

- 15

- 15

- 15

TEPELNá ROZMěROVá STABILITA  (EN 1107-1)

° c

+ 100

+ 100

+ 100

+ 100

BOD MěKNUTí (K + K)

° c

+ 115

+ 115

+ 115

+ 115

Pro aplikaci platí zvláštní technologická pravidla.
*        minimální teplota při aplikaci + 5
° C (doporučená 12 ° C)
**      podklad musí být opatřen penetračním nátěrem primertec 200 až 400 g/m
2
***    elasticita směsi přesahuje 2000 %