BOHEMIA FR SYSTEMS
spol. s r.o.
Kydlinovská 161/27
HRADEC KRÁLOVÉ
tel.: 495 212 802
e-mail: infopluvitec.cz


Tématické odkazy:
STAMACO


Reklamní partner:

 

PLUVITEC ALUMINIUM
LAM AL

popis výrobku: Pás je vyroben ze směsi na bázi destilovaného bitumenu a příměsi SBS a je   vyztužen vložkou ze skelné tkaniny. Horní povrch je tvořen plasticky profilovanou hliníkovou vrstvou o tloušťce 80 µm. Kovový povrch slouží jako ochrana proti povětrnostním vlivům a odráží sluneční paprsky, čímž zvyšuje životnost pásu.
Pro snadnější spojení a svaření jsou pásy na podélném okraji v šířce 10 cm bez povrchové úpravy. Pro příčné napojení pásů je třeba provést úpravu ukončení dodatečným odseparováním části profilované hliníkové folie z povrchu pásu. Spodní strana pásu je opatřena speciální spalnou polyethylenovou fólií, která taje během natavování a brání slepení pásu v roli. Pod roztátým PE filmem při aplikaci vzniká táním spodního líce povrch umožňující difúzi par současně omezující tvorbu puchýřů a při aplikaci snižující spotřebu plynu.
použití: Pro občanské i průmyslové objekty, kde jsou speciální architektonické a estetické požadavky, a pro opracování detailů, kde imituje oplechování. Pás je kompatibilní se všemi SBS i APP pásy značky PLUVITEC.
Používá se jako horní vrstva dvouvrstvých hydroizolačních systémů na střechách s dostatečným spádem.
VÝHODY:  - přesnější naformátování přířezů pro detaily
                 - snadnější tavení na vertikální plochy vzhledem k vysoké tvarové a rozměrové stabilitě
                 - sofistikovaná, vizualizace střešního pláště jako celku

technické vlastnosti

jedn.

ALUMINIUM

povrchová úprava

 

HLINÍK 80 μm

Výztužná vložka - typ

 

sklo - rouno

nominální váha                   (EN 1849-1)

kg/m2

4,0

pevnost v tahu     (EN 12311-1)

 

 

- podél

N/5 cm

650

- napříč

N/5 cm

550

prodloužení         (EN 12311-1)

 

 

- podélné

%

3

- příčné

%

3

pevnost proti protržení  (EN 12310-1)

N/5 cm

180/180

ohyb pásu za studena  (EN 1109)

° c

- 25

TEPELNá ROZMěROVá STABILITA  (EN 1107-1)

° c

+ 100

VODONEPROPUSTNOST  (EN 1928)

° Kpa

60