BOHEMIA FR SYSTEMS
spol. s r.o.
Kydlinovská 161/27
HRADEC KRÁLOVÉ
tel.: 495 212 802
e-mail: infopluvitec.cz


Tématické odkazy:
STAMACO


Reklamní partner:

 

VÝZNAMNÁ REALIZACE – ZIMA 2023-24

Realizace hydroizolací spodní stavby – MEPHARED II – KAMPUS UK, FN HRADEC KRÁLOVÉ.
 

Po počátečních koordinačních problémech s vyššími dodavateli stavby se od 10/23 do 03/24,realizační firmy statečně vypořádávají s velmi složitými klimatickými a prostorovými podmínkami pro izolace dotčené stavby.
 

Rozsahem cca 80.000 m2 celkem je postupně realizován třívrstvý systém SBS asfaltových pásů tl. 5,0 mm výrobkové řady TECH.
 

Již tak komplikovaná (uvedenými okrajovými podmínkami a častým etapovitým napojováním hydroizolací) realizace této spodní stavby je umocněna i její složitou strukturou s mnoha jímkami, kanály, prostupy a dilatacemi.
 

 
 

Ing. Miloslav Paroubek