BOHEMIA FR SYSTEMS
spol. s r.o.
Kydlinovská 161/27
HRADEC KRÁLOVÉ
tel.: 495 212 802
e-mail: infopluvitec.cz


Tématické odkazy:
STAMACO


Reklamní partner:

 

ipertec 40 p (viaduct)

Popis výrobku: Jedná se o špičkový plastomerický speciální modifikovaný hydroizolační pás s vynikajícími  vlastnostmi vyrobený ze směsi na bázi destilovaného bitumenu a příměsi APP a polyolefinů. Pás je silně armován netkaným polyesterovým rounem s dlouhým vláknem  spunbond (var. P, PA – pro mostní konstrukce), compositní polyesterovou vložkou var. PA (pro jednovrstvý systém plochých střech).

použití:  Pro extrémně namáhané struktury konstrukcí, především pro speciální jednovrstvé systémy střešních plášťů – hydroizolací a speciální precizní skladby izolací (viz schválení MD 26382/99 – 120 a ŘSD ČR 10829 – 2330/99)  mostů a parkovišť. Předností materiálu IPERTEC  40 P je vysoká elasticita a odolnost vůči nízkým  teplotám a tepelnému stárnutí za chladu, trvanlivost, špičková pevnost a průtažnost,  vysoká odolnost proti protržení i proti ÚV záření a odolnost vůči vysokým teplotám.  Vrchní vrstva s minerálním  hrubozrnným posypem (var. PA, VA) zaručuje mechanickou a teplotní odolnost  materiálu i jeho  estetický vzhled. Speciální 12 cm široké podélné okraje bez posypu umožňují dokonalé a spolehlivé svaření pásů při mechanické variantě montáží. Příčný 15 cm okraj je také alt. opatřen speciální úpravou s Al snímatelnou fólií umožňující bezpečné příčné spojení navazujících pásů. Spodní povrch je opatřen speciálním spalným PE filmem tajícím při natavování s montážním šachovnicovým potiskem. Pod roztátým PE filmem při aplikaci vzniká táním vzorovaného spodního líce povrch umožňující difúzi  par současně omezující tvorbu puchýřů a při aplikaci snižující spotřebu plynu.
 

technické vlastnosti

jedn.

PA

PA no flame

povrchová úprava

 

posyp

posyp

Výztužná vložka – typ

 

composit (pes)

COMPOSIT

tloušŤka                 (EN 1849-1)

mm

~4,7         (~4,5)

~4,0*       ~4,6

nominální váha                 (EN 1849-1)

kg/m2

  5,5           (5,0)

   5,0           5,5

pevnost v tahu                    (EN 12311-1)

 

 

 

- podél

N/5 cm

        850      (1000)

850

- napříč

N/5 cm

        650       (950)

650

prodloužení          (EN 12311-1)

 

 

 

- podélné

%

         40         (45)

40

- příčné

%

         40         (45)

40

rozměrová stabilita

%

      ±  0,2     (±  0,6)

±  0,3

pevnost proti protržení  (EN 12310-1)

N/5 cm

150/150

200/200

fraas bod zlomu

° c

- 30

- 30

ohyb směsi za studena  - vrchní líc

° c

- 25

- 25

ohyb pásu za studena  -  spodní líc                   (EN 1109)

° c

- 20

- 20

TEPELNá ROZMěROVá STABILITA vrchního líce  (EN 1107-1)

° c

+ 140

+ 140

BOD MěKNUTí (K + K) vrchního líce

° c

+ 150

+ 150

*) Ve styku pásů (bez posypu)