BOHEMIA FR SYSTEMS
spol. s r.o.
Kydlinovská 161/27
HRADEC KRÁLOVÉ
tel.: 495 212 802
e-mail: infopluvitec.cz


Tématické odkazy:
STAMACO


Reklamní partner:

 

danopol hs, fv

danopol HS, FV je vynikající jednovrstvý střešní foliový systém na bázi měkčeného PVC  vyztužený polyesterovou tkaninou (HS) nebo skelnou mřížkou (FV).

danopol-HS  je vhodný pro mechanicky kotvené ploché střechy bez zatížení.

danopol-FV  je vhodný pro přitěžované konstrukce plochých střech (kamenivo, dlažba na podložkách).

Poznámka : Při sanacích střešních plášťů DANOPOLEM HS či FV musí být foliový systém separován netkanou geotextílií minimální plošné hmotnosti 200 g/m2 nebo skelným vlisem 120 g/m2 od dílců EPS či sanované bitumenové izolace.
 

technické vlastnosti

jedn.

HS

1,2       1,5

FV

1,2       1,5

Tloušťka (EN 1849 – 2)

mm

1,2            1,5

1,2            1,5

Šířka

m

1,8            1,8

1,8            1,8

Délka

m

20             15

20             15

Vodotěsnost (EN 1928 : 2000 – B)

-

VYHOVUJE

VYHOVUJE

Podélné  A příčné pevnosti v tahu (EN 12311 – 2)

N/50 mm

1100

800

Ohebnost za nízkých teplot (EN 495  - 5)

° c

-30

-30

Odolnost proti protržení (EN 12310 – 1,  EN 12310 – 2)

 

 

 

- podélná

N

> 250

> 160

- příčná

N

> 250

> 160

Odolnost proti odlupování ve spoji (EN 12316 – 2)

N/50 mm

> 250

> 250

Propustnost vodní páry (EN 1931)

(M².S.Pa)/kg

20.000 ± 30%

20.000 ± 30%

Rozměrová stabilita (EN 1107 – 2)

%

< 0,3

< 0,09

Nosná vložka

typ

PES tkanina

skelná rohož

Expozice UV záření (EN 1297)

-

VYHOVUJE

VYHOVUJE

Reakce na oheň (ISO 11925 – 2)

-

třída E

třída E

Chování při vnějším požáru (EN 1187)(EN 13501-5)

-

B roof (T3)

B roof (T1)